TワRKンYE誰ンN OTOMOBンLン誰E BワYワK ンLGン
TワRKンYE誰ンN OTOMOBンLン誰E BワYワK ンLGン
14.02.2020
SAYFAYI PAYLA゙IN
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne büyük teveccüh olduunu belirterek, "゙u anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.” dedi.

SANAYン ÜRETンMン VERンLERン


Bakan Varank, Meclis'te, parlamento muhabirlerinin gündeme ilikin sorularn yantlad. Sanayi  üretimi verilerine deinen Varank, "Beklentiler, sanayi üretiminin aralkta yüzde 6,8 artmas yönündeydi ancak 21 ay sonunda beklentilerin üstünde bir rekorla yllk yüzde 8,6 artm oldu. Aylkta da art eilimini görüyoruz." diye konutu.

ÜRETンM VE BÜYÜMENンN ÖNCÜ GÖSTERGELERン

Satn Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta ilk kez eik deerin üstünde 51,3 seviyesine geldiine dikkati çeken Varank, "Bu da üretim ve büyümenin öncü göstergelerinden. Aralktaki sanayi üretiminin art, PMI endeksi bize 2020'de güçlü bir büyümeyle karlaacamz gösteriyor. Bizim açmzdan tabii ki mutluluk verici." deerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMLARLA BÜYÜME

Sanayi büyümesinin alt balklarna bakldnda özellikle ara mal ve sermaye mallarnda çift haneli büyüme görüldüünün altn çizen Varank, "2020 yatrmlarn öncelendii, istihdamn artt ve bu ekilde salkl büyümeyi yakalayabileceimiz bir yl olacak. Hem yurt içindeki hem de uluslararas yatrmclarmzn gerçekten itah var. Bu sene yatrmlarla büyüyeceiz." ifadelerini kulland.

POZンTンF TREND DEVAM EDンYOR

Varank, artk katma deerli ürünlerle de büyümek istediklerini belirterek, "Bu manada sanayi büyümesindeki yüksek teknolojili ürünlerin paynda da pozitif bir trend devam ediyor." dedi.

KORONAVンRÜSÜN TンCARETE ETKンLERン

Kovid-19'un (koronavirüs) ticarete etkisine ilikin soru üzerine Varank, "Bu virüs, insanlarn yaad skntlar, ölümler açsndan oldukça üzüntü verici ama Çin dünyada üretim açsndan çok önemli bir oyuncu. Dünya üretiminin büyük bir ksm aslnda Çin'de gerçekletiriliyor. Uluslararas kurulularn deerlendirmesi, bu virüs nedeniyle Çin ekonomisi oldukça olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi bununla paralel olarak olumsuz ekilde etkilenecek." diye konutu.


ÜRETンCンLERLE ンLETン゙ンM

Türkiye'de, Çin'e alternatif bir üretim üssü olmas açsndan Kovid-19'un negatif etkilerinden ziyade pozitif etkilerinin görülebileceini belirten Varank, "ンhracat yapan firmalarmzla görümeye devam ediyorum. Onlarn bize söyledikleri, Çin'e alternatif ekilde yurt dndaki firmalar, tedarikçi olarak daha youn ekilde Türkiye'deki üreticilerle iletiime geçmeye balamlar. Dier ülkelere alternatif olabilecek ekilde kapasitemizi artrabilecek durumdayz." dedi.

ANTARKTンKA'DAKン TÜRK BンLンM ÜSSÜ ÇALI゙MALARI


Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'ne ilikin çalmalarn sorulmas üzerine, Antarktika'nn yaplacak bilimsel çalmalarda büyük öneme sahip olduunu belirtti.

TÜRKンYE'NンN OTOMOBンLン

Türkiye'nin Otomobili için yaplan çalmalara ilikin de deerlendirmede bulunan Varank, bu projenin vatandalar tarafndan sahiplenildiini ifade etti. Bakan Varank, "Türkiye'ye ait 100 elektrikli, balantl ve mobilite ekosistemi dediimiz, sadece otomobil teknolojileri deil, otomobilin etrafndaki teknolojileri de gelitirecek ekilde bir yola çkm olduk." dedi.

GEMLンK'TEKン ÇALI゙MALAR


Varank, Türkiye'nin Otomobili Giriim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'te çalmalarn sürdürdüünü kaydederek, "Bu senenin ilk yarsnda fabrikann temelleri atlacak diye planlamalarn yapyorlar. Bu yl yine otomobilin marka lansmanyla ilgili çalmalarn son noktaya getirecekler ve 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmü olacaz." diye konutu.

ÖN SンPARン゙ SÜRECン


"Ön sipari durumu varsa nasl bavuruluyor?" eklinde bir soru üzerine Varank, ön sipari sürecini henüz balatmadklarn belirtti. Varank, firmann, bu manada marka lansmann beklemek istediini aktararak, "Bize de gerçekten onlarca, binlerce talep var. Arabay almak isteyenler, arabada çalmak isteyenler, arabaya katk salamak isteyenler, bir tarafn üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler... ゙u anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. ゙irketle irtibata geçenleri saymyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Vatandamzn yüzünü kara çkarmamamz lazm. Bu teveccühü en iyi karlayacak ekilde çalmalarmz sürdürüyoruz." açklamasnda bulundu.

BAYンLンK TALEPLERン


Varank, bayilik taleplerinin Körfez ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ve Almanya'dan geldiini ifade etti. Almanya'da, Türkiye ile irtibatl i çevrelerinin kurduu sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bayilik anlamasn imzalamaya hazr olduunu bildiren Varank, otomobile duyulan ilgiye yönelik bu havay sürdürmek istediklerini kaydetti.

OTOMOBンLンN FンYATI


Varank, otomobilin fiyatnn netleip netlemediine ilikin soruya cevap vererek, "Bugünden bir fiyat söylemek mümkün deil ama arkadalarmzn iddias u: Snfnda rekabetçi bir fiyatla piyasaya çkacaklarna inanyorlar." dedi.

OTOMOBンLンN ンSMン ÜZERンNDEKン ÇALI゙MALAR


Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin ismi üzerindeki çalmalara deinerek, "Daha isim bulmadk. Ben de bu süreçlerin içine girince, bu kadar profesyonel götürüldüünü gördüm. Daha önce tescillenmemi isimleri bulmaya çalyorlar. Yurt dnda bu markann lansman yapldnda, o ülkedeki insanlarn kolay telaffuz edebilecei bir ismi bulmaya çalyorlar. En uygun ismi bulmak üzere faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bize sorsalar biz de bir isim öneririz." eklinde konutu.

゙ARJ ンSTASYONLARI


゙arj istasyonlarna ilikin çalmalar hakknda da bilgi veren Varank, Türkiye'deki arj istasyonu saysnn, var olan elektrikli otomobillerin ihtiyacnn üzerinde olduunu söyledi. Elektrikli otomobillerin çoalmasyla alt yapnn buna uygun hale gelmesi gerektiini ifade eden Varank, arj istasyonlarnn alt yapsyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, Çevre ve ゙ehircilik Bakanl, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlndaki ekiplerin çalmalarn sürdürdüünü anlatt.

Varank, "Çok yakn zamanda, bakanlar seviyesinde bir araya gelerek bu konuda kararlarmz vermi olacaz." dedi.

DンミER HABERLER